headerimg

 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Ps 113,3.

Wspólnoty parafialne

1. Żywy Różaniec

Do Żywego Różańca mogą należeć wszyscy parafianie: kobiety, mężczyźni, starsi i młodsi, dzieci i młodzież. Żywy Różaniec ma swoją strukturę. Na czele jednej dwudziestoosobowej Róży stoi zelator, a nad całą parafialną wspólnotą czuwa nadzelator. Obowiązkiem członka Ż.R. jest codzienne odmawianie jednej dziesiątki różańca i rozważanie tajemnicy przypadającej na dany miesiąc. Kiedy wszystkie osoby należące do jednej Róży wypełnią swoje zobowiązanie, wówczas każdego dnia Róża odmawia cały różaniec i rozważane są wszystkie tajemnice. Kto zatem przynależy do Ż.R., chociażby odmówił jedną dziesiątkę, to każdego dnia w swojej Róży uczestniczy w całym różańcu, a także w odpustach i przywilejach, które Kościół złączył z taką formą modlitwy. Ponadto za żywych i zmarłych członków Ż.R. odprawiane są co miesiąc Msze Św.

W naszej parafii Żywy Różaniec dorosłych istnieje i działa od 14 listopada 1985r. Na dzień 31.10.2012r. do tej wspólnoty należy 200 osób tworzących 10 Róż. Są to osoby w wieku od ok. 30 do 90 lat. Każdy przystępujący do tej wspólnoty otrzymuje legitymację wraz z informacją o tajemnicy przypadającej do rozważania w  poszczególnych miesiącach roku.
Msze Św. w intencji członków Ż.R. odprawiane są w każdy I czwartek m-ca (za żywych i zmarłych) oraz ostatni piątek m-ca (za zmarłych). Ponadto osoby, które dysponują czasem i chciałyby bliżej poznać innych członków wspólnoty oraz pogłębić swoje wiadomości religijne zapraszane są na comiesięczne spotkania ( przy kawie/herbacie) w każdą drugą niedzielę m-ca, po Mszy Św. o godz. 8:30 do świetlicy parafialnej.

W listopadzie 1985r. powstała również Róża dziecięca , która istniała przez kilka lat; a od roku 2010 rozpoczęto jej reaktywowanie. Obecnie w odmawianiu jednej dziesiątki różańca zaangażowanych jest pięcioro dzieci. Mają one swoje spotkania w tą sama niedzielę co osoby dorosłe, ale po Mszy Św. o godz. 11 (w świetlicy parafialnej).
Wszelkich informacji udziela oraz zgłoszenia nowych członków przyjmuje w dniach  spotkań oraz pod numerem telefonu 517-633-397 nadzelator Żywego Różańca Jacek Rembalski.

2. Czciciele Miłosierdzia Bożego

Przy naszej parafii Matki Bożej Zwycięskiej istnieje grupa Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Odpowiada ona na wezwanie Ojca Św. Jana Pawła II - dzisiaj błogosławionego - o modlitwę do Pana Jezusa Miłosiernego, błagając o Miłosierdzie Boże dla świata oraz , aby rozsławiać Je, tak jak to przekazał Pan Jezus św. Faustynie. Modlitwę tę prowadzimy w formie nabożeństwa - pół godziny przed wieczorną Mszą Św.
W okresie Wielkanocy prowadzimy 9-dniową Nowennę do Miłosierdzia Bożego - rozpoczyna się ona w Wielki Piątek a kończy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Regularnie spotykamy się na modlitwie w każdy poniedziałek o godz. 18.00. Każdy tydzień ma określony temat - intencję, o którą się modlimy. Rozpoczynamy modlitwą Anioł Pański, następnie wezwanie modlitewne, fragment z dzienniczka św. Faustyny, w którym jest mowa o poleconej intencji, pieśń do Miłosierdzia Bożego, krótkie omówienie intencji, odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, pieśń do Miłosierdzia Bożego lub Akt Wiary, Nadziei i Miłości, wezwanie modlitewne do św. Faustyny, akt zawierzenia świata bł. JP II i zakończenie.
Zachęcamy wszystkich, którzy chca modlić się o zbawienie dusz i miłosierdzie dla świata, do poszerzenia wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego przez swoją obecność. Więcej informacji uzyskać można u prowadzącej tę grupę - Pani Marii.

3. Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi

Wspólnoty te zostały założone 16.09.1990r. i mogą do nich należeć wszyscy parafianie. Obowiązki członka nie są absorbujące, ponieważ wybiera on dowolną godzinę dnia lub nocy, którą ofiarowuje Najświętszemu Sercu Pana Jezusa lub Niepokalanemu Sercu Maryi. Jest to tzw. godzina straży, w czasie której wszystkie spełnione czynności  (modlitwa, praca, rozmowa, rozrywka) wykonuje się w  jednoczeniu z Sercem Pana Jezusa lub Sercem Maryi w duchu wynagrodzenia.

Spotkania członków należących do  straży Honorowej N.S.P.J. i N.S.M.  odbywają się w świetlicy parafialnej w każdy I piątek m-ca o godz. 17:45.
Wszelkich informacji udziela oraz zgłoszenia nowych członków przyjmuje w dniach spotkań oraz pod numerem telefonu 517-633-397  nadzelator Żywego Różańca  Jacek Rembalski.

4. "Grupka" małżeńska

5. "Grupka" młodzieżowa

Jesteśmy wspólnotą młodych ludzi w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Spotykamy się regularnie w środy o godz. 19.15 w salce parafialnej. Na spotkaniach podejmujemy dyskusje na interesujące nas tematy, zarówno z życia duchowego jak i te dotyczące "szarej" i "kolorowej" codzienności?. Co jakiś czas oglądamy ciekawe filmy, po których tworzymy tzw. Kółko dyskusyjne, dzieląc się swoimi refleksjami.

Często także, bawimy się przy piłkarzykach, grając w ping ponga oraz bilard.
W pierwsze piątki miesiąca uczestniczymy we Mszy Świętej o godz. 19.15.
W niedzielę gromadzimy się na Mszy Świętej młodzieżowej o godz. 9.30.

Co roku udajemy się z księdzem opiekunem na wyjazd wakacyjny, dołączając się do ministrantów. Jest to dla nas cudowny czas odpoczynku, rekreacji, poznawania siebie nawzajem oraz wspólnego odkrywania i zbliżania się do Pana Boga.
Jeśli dysponujesz czasem i chciałbyś poznać sympatycznych, młodych ludzi w Twoim wieku, bardzo gorąco Cię zapraszamy! Dołącz do nas!

6. Schola młodzieżowa

Schola młodzieżowa działa w parafii od wielu lat, jednak w obecnym składzie gramy już 2 rok. Zespół składa się z 11 osób w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach, jednak zawsze spotykamy się w jednym celu - aby swoim śpiewem chwalić Pana oraz wspomóc ludzi zgromadzonych na Mszy Świętej w jej przeżywaniu.

Oprócz śpiewu na niedzielnej Mszy Św. przygotowujemy również różnego rodzaju adoracje, np. z okazji Dnia Papieskiego czy w Wielki Piątek o północy przy Grobie Pańskim. Czasem łączymy siły z zespołami z innych parafii, aby uczyć się od siebie wzajemnie nowych piosenek czy też polepszać swoje umiejętności.
Nikt z nas nie ma wykształcenia muzycznego, więc jeśli umiesz śpiewać lub grać na jakimkolwiek instrumencie albo po prostu to lubisz i chciałabyś/chciałbyś do nas dołączyć to zapraszamy na nasze próby, które odbywają się w niedzielę o 8 rano w kościele w salce na piętrze lub po Mszy Św. o 9:30. Nie przeprowadzamy żadnych testów ani przesłuchań - liczą się dobre chęci i wytrwałość - wstawanie w niedzielę o 8 rano wymaga siły woli:)

7. Schola dziecięca

8. Ministranci - Służba Liturgiczna Ołtarza

Wspólnota ministrantów naszej Parafii liczy ok 25 osób. Są wśród nich ministranci młodsi i starsi w skład których wchodzą seniorzy i lektorzy. Każdy z ministrantów młodszych podejmuje się służby na Mszy świętej w tygodniu - rano i wieczorem (w sumie dwa dyżury) oraz w niedzielę.
W każdą sobotę o godzinie 10.00 spotykamy się na zbiórce ministranckiej w czasie której modlimy się, rozmawiamy o sprawach bieżących, słuchamy krótkiej konferencji księdza opiekuna, a na koniec gramy w piłkarzyki, ping ponga i bilard.

Każdego roku w okresie wakacyjnym udajemy się na wyjazd ministrancko-młodzieżowy, zwiedzając najpiękniejsze zakątki naszej Ojczyzny.
Co kilka miesięcy ogłaszamy nabór na nowych ministrantów. Gdyby ktoś pragnął do nas dołączyć, SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Nie ma lepszej i bardziej zaszczytnej funkcji, jak być sługą Pana Jezusa i towarzyszyć Mu swoja obecnością oraz posługą przy Ołtarzu.

9. Szafarze

W naszej parafii posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. jest pełniona od 1999r.
Przez ten czas Ks. Proboszcz opiniował już do tej służby 9 osób. Trzy spośród nich przeprowadziły się, z tym że jedna nadal posługuje w parafii w czasie pierwszych sobót miesiąca i niedzielnej Mszy św. Pozostałych 6 osób co niedzielę zanosi Najświętszy Sakrament Chorym.

Poniżej podajemy kontakt i godzinę Mszy św. niedzielnej, po której szafarz może przyjść z posługą do chorego:
Po Mszy św. o 08.30 – Zbigniew Chmielewski, Tel.604771108
Po Mszy św. o 09.30 – Przemysław Domagała, Tel.508182370 oraz Bogdan Kotwas, Tel. 795538996
Po Mszy św. o 11.00 – Janusz Albertyński, Tel. 501217748
Po Mszy św. o 12.15 – Dariusz Weichert, Tel. 506728441
Po Mszy św. o 18.00 – Wojciech Owsianny, Tel. 518551822

Jeżeli chorzy są zgłoszeni w parafii ( w biurze, po Mszy św., lub telefonicznie) można ich umawiać bezpośrednio z szafarzami. Na czas obrzędu przyjęcia Komunii św. należy przygotować miejsce do rozłożenia korporału ( białego składanego obrusa pod naczynie z Eucharystią), Krzyż Św. i zapalone dwie świece,  podobnie jak przy tzw. "kolędzie".
Jeżeli będzie taka potrzeba szafarz poprosi też o wodę do puryfikacji (obmycia) naczynia (tzw. Pyksis), w którym przyniósł Komunię św.
Wszyscy obecni w parafii szafarze spotykają się raz w miesiącu ze swoim opiekunem ks. Wikarym. Jest to czas dzielenia i formacji.
Księża chodzą z sakramentem Pokuty do chorych w pierwszy piątek i sobotę miesiąca. Chęć przystąpienia do spowiedzi należy zgłaszać bezpośrednio księdzu, odpowiednio wcześniej, tak by mógł zaplanować czas dla wszystkich chętnych.

10. Klub Seniora - Spotkania odbywają się w każdy wtorek od godz. 10.00 w świetlicy parafialnej "pod kościołem"

11. Parafialny Zespół Caritas

12. Eucharystyczny Ruch Młodych

CELE ERM-u:

- Wdrażać dzieci do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii;
- Ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela;
- Rozbudzić w dziecku pragnienie modlitwy i nauczyć różnych jej form;
- Rozwijać postawy eucharystyczne: współofiarowania, postawę wobec Słowa Bożego, postawę jedności i miłości oraz wdzięczności;
- Uczyć dzieci systematycznej pracy nad sobą;
- Pogłębiać więź dzieci z Kościołem i zaprawiać do apostolstwa.

Formację w ERM-ie streszczają 4 krótkie zasady:

Żyj Mszą Świętą

Naszym Królem jest Jezus Eucharystyczny! Staramy się więc często spotykać się z naszym najlepszym Przyjacielem, ukrytym w Hostii. Nasze spotkanie z Jezusem nie może się jednak ograniczać jedynie do chwil spędzonych na Eucharystii, lecz mamy nieustannie, każdego dnia żyć Mszą św. Powinniśmy starać się, aby nasze życie prawdziwie było Eucharystią, czyli dziękczynieniem, a nasze czyny powinny świadczyć o Jezusie, którego nosimy w naszych sercach.

Czytaj Ewangelię!

Każdy członek ERM-u powinien karmić się nie tylko Chlebem Eucharystycznym, ale i Słowem, które Pan Bóg kieruje do nas. Św. Urszula Ledóchowska mówiła: "Czytając Ewangelię, poznasz Jezusa, stanie ci się On coraz bliższy." Dlatego właśnie powinniśmy nie tylko z uwagą uczestniczyć w Liturgii Słowa, która ma miejsce podczas Eucharystii, ale także w naszych wspólnotach i indywidualnie wsłuchiwać się w Ewangelię.

Kochaj bliźnich!

Owocem miłości do Pana Jezusa i życia Eucharystią jest miłość naszych bliźnich. Mamy starać się dostrzec Boga w każdym człowieku, którego spotykamy na swojej drodze. Członek ERM-u stara się wykorzystać każdą okazję do służenia bliźnim z miłością, nawet w codziennych, zwyczajnych sytuacjach oraz być życzliwy, otwarty i radosny.

Bądź trzynastym apostołem!

Dokładnie tak! Każdy z nas jest wezwany, by dołączyć do grona dwunastu Apostołów i stać się świadkiem Pana Jezusa w swoim otoczeniu. Członek ERM-u powinien głosić Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale i czynem oraz wiernie kroczyć za swoim Mistrzem - Chrystusem

WWW.ERM.PL

13. Ruch Liturgiczny Dorosłych Osób Świeckich

1. Czynne uczestnictwo wiernych w Liturgii w pełnieniu posług liturgicznych.

2. Do obowiązków jej członków należy:

- czytanie Słowa Bożego w czasie Eucharystii,

- czytanie modlitwy wiernych,

- śpiew psalmu responsoryjnego.

3. Członkiem Ruchu Liturgicznego może zostać każda osoba, która ma szczerą chęć czynnego włączenia się w liturgię, oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4. Do obowiązków członka Ruchu Liturgicznego należy czynne włączanie się w Liturgię, pogłębianie swojej formacji liturgicznej oraz stałe doskonalenie swoich umiejętności.

5. Członkowie Ruchu odbywają spotkania formacyjne.

6. Wszelkich informacji oraz zgłoszenia nowych członków przyjmuje pani Janina Wachowska pod numerem telefonu: 662 065 111.

KONTAKT

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
os. Zwycięstwa 123, 61-649 Poznań
tel. 61 823 00 19
KONTO BANKOWE PARAFII
52 9068 1013 0427 5646 4012 7002

MSZE ŚWIETE

Niedziela: 8:00 9:30 11:00 12:15 18:00

Dni powszednie: 7.00 18.30

BIURO PARAFIALNE

Poniedziałek 9:00-10:00

Wtorek, Piątek 17:00-18:00